Hervormde gemeente Onderdendam

Gemeenteactiviteiten

Gemeenteavond

Eén of twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. Op deze avond wordt vaak een spreker uitgenodigd. Afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld: de secretaris van de Gereformeerde Bond over ontwikkelingen binnen de kerk, een afgevaardigde van "Christenen voor Israel" over de situatie in het Midden-Oosten, een spreker van "World Servants" over de mogelijkheden voor jongeren om zendingswerk in het buitenland te verrichten, een spreker namens Evangelisatie & Moslims over de verschillen tussen het Christelijk geloof en de Islam en hoe je moslims moet benaderen vanuit het geloof, en een spreker die n.a.v. het Calvijnjaar in 2009 een inleiding over de Reformator Calvijn hield. Naast een inhoudelijk deel, wordt er op deze avonden ook vanuit de kerkenraad verslag gedaan betreffende het gemeenteleven.

Gemeentedag

Ieder jaar vindt er op Hemelvaartsdag een gemeentedag plaats, samen met de gemeenteleden van onze zustergemeente in Bedum. Op deze dag is er eerst een kerkdienst in de Hervormde Kerk in Onderdendam. Daarna volgt koffiedrinken, een lunch en een activiteit, gericht op jong en oud. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Meimarkt

Ieder jaar wordt in mei de meimarkt gehouden. Op het plein rond de kerk zijn er tal van activiteiten georganiseerd, zoals: een rommelmarkt, kraampjes met verse landbouwproducten en zelfgemaakte etenswaren, kinderspelen, vaardigheidsspelen, een poppenkast, en orgelconcerten in de kerk. Op deze dag is er veel gelegenheid om zowel elkaar, als ook bewoners uit het dorp te ontmoeten.

Kerkblad

Samen met onze zustergemeente Bedum hebben wij het "Kerkblad Hervormde Gemeenten Bedum en Onderdendam". In het kerkblad staat steeds het rooster met de komende diensten, een meditatie, de rubriek "pastoraat" over het wel en wee in de gemeente, aankondigingen en verslagen van gemeenteactiviteiten, informatie vanuit de colleges van kerkrentmeesters en vanuit de diaconie en verder nog allerhande artikelen en gedichten.