Hervormde gemeente Onderdendam

Meditatie

Zomer

Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden. (Genesis 8: 22)

Kinderen zijn vaak bezig met wat komen gaat. Als het winter is, verlangen ze naar de zomer: spelen in de tuin, zwemmen in het water en het verkennen van de nieuwe camping. Maar als het eenmaal zomer is, speelt de winter al in hun gedachten: ze beginnen zomaar te praten over de sneeuw of over de kerstboom die versierd moet worden. Als kind kon ik me in de zomer maar moeilijk voorstellen dat het ook winter kan zijn. Ik keek door het raam naar buiten, nam het straatbeeld in me op en sloot mijn ogen om me in te beelden dat het ging vriezen, de bomen kaal waren en de sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen. Ja, kinderen zijn vaak bezig met wat komen gaat.

Anders was het bij die oudere man die ik eens sprak nadat hij vanwege een zwaar hartinfarct aan de grens van het leven verkeerd had. Het mocht voorjaar worden. Nog nooit had hij de lente zo intens beleefd. Dit jaar hoorde hij de vogels fluiten. Dit jaar zag hij hoe de bladeren zich uit hun dunne vliesjes krulden. Hij bekeek de bloeiende bloemen in de tuin, urenlang. Met ontroerde ogen zei hij: wat een wonder. Hier heeft geen mens de hand in. Ik zie God overal om mij heen. God zorgt voor hen en zo zorgt God ook voor mij.

Wonderlijk. De wisseling der seizoenen. We zien het ook terug in ons eigen leven. Als we jong zijn, kijken we vooruit en als we ouder geworden zijn, staan we stil bij het leven en overdenken we de jaren die achter ons liggen. We krijgen tijd van leven. Voor alles is een tijd. Een kind speelt. Een student studeert en een moeder zorgt terwijl een opa de dingen wat langzamer doet. Winter, lente, zomer en herfst. De tijd gaat voort.

Dat geldt ook voor het leven met God. Dat begint een keer. We leren God kennen en gaan van Hem houden; we bekeren ons en geven Hem een steeds belangrijkere plaats in ons leven. We bidden en lezen de schriften en leven mee met de gemeente. We groeien. Lente.

Maar het mag ook zomer worden in het geloof. Als de Zon der gerechtigheid hoog is opgeklommen en je leven verlicht met helder warm licht. Er is volle zekerheid in Christus. Je hebt God leren vertrouwen in goede en in moeilijke tijden. Het woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad gebleken. De liefde en mildheid van Christus stempelen je karakter. Je herkent het werk van de Geest in je ziel. God doet alles om je heen uitbundig groeien en Hij doet in jouw leven geloof, hoop en liefde overvloedig rijpen. Ik bid dat het zomer mag worden in uw relatie met God.

Ds. C. Hoek