Hervormde gemeente Onderdendam

Meditatie

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
(Romeinen 8: 18)

Of zoals ik het wel vaker zeg: “Alle ellende van de wereld is niets in vergelijking met de heerlijkheid in de hemel.”

Er is heel wat ellende om ons heen in de wereld. Sla de krant er maar op na of kijk maar eens naar het journaal. Het is één en al kommer en kwel wat de klok slaat. Dat is niet alleen van nu of van deze tijd maar eigenlijk van alle tijden. Ook in het verleden was er veel menselijk leed, groot of klein, zoals ziekten, dood, zorgen, depressief, stress, eenzaamheid, milieu- en natuurrampen, oorlogen, criminaliteit, onrecht enzovoort. De coronapandemie met alle maatregelen als de lockdown, 1,5m samenleving en thuisblijven, horen ook in het rijtje van menselijk drama thuis.

Ook in de Bijbel staan vele voorbeelden van ellende dat de mensen is overkomen. Het is eigenlijk allemaal begonnen door Adam, Eva en de Satan in het paradijs. Vóór de eerste zonde was de heerlijkheid van God op de aarde en was alles goed. Als je alle vormen van ellende en narigheid opsomt, zou je er moedeloos van worden. Paulus niet. Hij is overtuigd dat de heerlijkheid in de hemel uitstijgt boven alle ellende op aarde. Paulus kan het weten. Hij is Israëliet en opgegroeid met de oude geschriften wat wij nu het Oude Testament noemen. Hij volgde een studie als Farizeeër. Hij kende dus de uitspraken van de profeten over de hemel en na zijn bekering weet hij het ook op de juiste manier toe te passen in zijn leven als christen.

De overtuiging van Paulus in Rom. 8:18 moet je niet gebruiken als een dooddoener dat de ellende van een ander niet bijzonder is of niet erg is. Nee, dan toon je geen begrip voor de problemen waar een ander mee worstelt. Gebruik het als troost of geruststelling voor die ander, dat hij of zij mag uitzien naar betere omstandigheden. Dat er zeker een tijd komt dat er geen verdriet, ziekte of welke rampspoed dan ook meer zal zijn. Alleen weer de heerlijkheid van God.

De uitspraak van Paulus wil ook niet zeggen dat er geen ellende of narigheid in iemands leven meer zal zijn. Nee, dat blijft en dat lijden kan zelfs nog erger worden. Maar zicht op de heerlijkheid in de hemel blijft. Dat geeft hoop voor de toekomst. Maar hoe komen we bij die heerlijkheid in de hemel of hoe maken we daar aanspraak op? Het antwoord is ‘niet’ of ‘zeer onzeker’. Het is niet aan ons mensen maar het is aan de Almachtige en Barmhartige God, onze Schepper, Hij beslist! Mede gebaseerd op ons christelijk geloof in die God en ons leven uit dat christelijk geloof en dus mede gebaseerd op Jezus Christus, onze Heiland, die onze ellende allemaal voor ons op zich genomen heeft. Op het geloof in Hem en in de Heilige Geest.

Ik vraag wel eens aan mensen waar men voor zou kiezen, de hemel of de hel. De meesten kiezen natuurlijk voor de hemel. Zet dan alles op alles om er te komen, zeg ik dan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want dan komen de moeilijkheden naar voren die men daarbij tegenkomt. Dat weet ik maar al te goed en ervaar ik zelf ook. Jezus heeft veel over het Koninkrijk in de hemel verteld en ook dat het moeilijk is om er te komen. De geest is gewillig maar het vlees is zwak, gaat hier ook op. We willen graag maar doen het niet of houden het niet lang vol en dan dwalen we zo maar weer af. De laatste tijd hoor je vaak de uitroep “Hou vol", meestal gebruikt voor iemand die corona heeft of ertegen strijd. Maar corona is maar één van de dingen waar de mensen aan lijden. Ik zeg niet dat corona niet erg is of niet een groot lijden veroorzaakt. Ik vind corona vreselijk, heel de wereld lijdt eraan en gaat er onder gebukt. Maar ik doel met “Hou vol" op het christelijk geloof. Hou vol, want wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

A. Goverts