Hervormde gemeente Onderdendam

Meditatie

Oorlogen en geruchten van oorlogen

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
(Mattheüs 24: 6)

Ik hoor mensen om mij heen zeggen dat ze in het begin van de oorlog de radio of televisie voortdurend aan hadden staan, maar dat ze zichzelf nu een beetje beschermen tegen al het nieuws. Ik kan het mij wel voorstellen; de berichten en de beelden zijn zeer ingrijpend. Ik vind het nog steeds moeilijk te bevatten dat er in Europa oorlog gevoerd wordt. Dat wilden we toch nooit meer?
En toch hoeft het ons niet te verbazen. Jezus brengt het zelf ter sprake in Mattheüs 24.

De hoofdstukken 24 en 25 worden de kleine apocalyps genoemd. Jezus legt aan zijn leerlingen uit wat er gaat gebeuren met de tempel, met Israël, met de evangelieprediking en het eindgericht. De Bottom line is: Wees waakzaam. Laat je niet verleiden en volhard in het geloof.

We verplaatsen ons naar Jeruzalem. De spanning tussen de Joodse leiders en Jezus neemt nu snel toe. Om die reden verlaat Jezus Jeruzalem nu even. Onderweg wijzen de discipelen op de tempelgebouwen die van een afstandje prachtig in het zicht liggen. Kijk, moet je zien... zo mooi... Indrukwekkend, nietwaar?

Inderdaad is de tempel een majestueus symbool van Gods aanwezigheid. God woont te midden van zijn volk. Als God zo dichtbij is, dan kan er toch weinig misgaan!

Maar nu begaan de discipelen een vergissing.
Want… de tempel is niet de basis van hun geloof. Jezus zegt in vers 2 Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

Deze woorden brengen de discipelen in verwarring. Ze dachten dat de tempel de plek was waar de Messias de wereldvrede zou beginnen. Maar als de tempel wegvalt, welke garanties zijn er dan nog voor de toekomst? Hoe weten we nu dat alles werkelijk goed zal komen? En wat staat ons niet nog meer te wachten als zelfs de tempel de stormen van de tijd niet zal trotseren?
En op welk teken moeten ze zich dan richten, vers 3? Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

Een belangrijke vraag. Ook voor ons.
Waar kijk je naar? Waar richt je je vertrouwen op?
Je zoekt naar zichtbaar houvast. Je zoekt naar een teken van hoop.

Luister naar de vraag van de discipelen: Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? Dat hebben de discipelen goed begrepen: We zijn gered met de komst van Jezus zelf! Het gaat niet om hoop die gebaseerd is op iets in deze wereld, zoals bijvoorbeeld het tempelgebouw, maar het gaat om houvast dat van buiten deze wereld komt.

Het eerste wat Jezus zegt, is een waarschuwing: ’Pas op dat niemand u misleidt’. Je kunt denken aan religieuze of politieke leiders die zich als god of als redder presenteren en veel volgelingen aantrekken met hun visioenen van voorspoed. Laat je niet misleiden, want geen van hen zal werkelijk heil en voorspoed kunnen geven.

Vervolgens zegt Jezus dat er veel gaat gebeuren, vers 6: U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Verder zal er vervolging en verdrukking zijn. De wetteloosheid zal toenemen en de liefde zal verkillen.

Jezus waarschuwt indringend.
Wat zegt Hij?
Als wij om ons heen zoeken naar houvast... dan vinden we dat niet. In deze wereld is geen rotsgrond te vinden waar we ons levenshuis stevig op zouden kunnen bouwen.
De tempel is het niet. De leiders van de wereld zijn het niet. Internationale afspraken, verdragen, allianties en gemeenschappen zijn het niet. Hoeveel veiligheid en vrede ze misschien lijken te geven; ze garanderen niet dat er geen oorlog meer komt. Ook ‘moeder natuur’ is niet ons houvast, want er zullen hongersnoden, aardbevingen, orkanen, en besmettelijke ziekten zijn.

Wat dan wel? Ons houvast is Jezus en zijn komst.
Dit gedeelte eindigt met een oproep en een belofte.

De oproep is een oproep tot volharding: Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. De zaligheid ligt niet in het leven zelf en ook niet in deze wereld.
De zaligheid ligt in God en in Jezus. Als we bij Jezus zijn en blijven... zullen we zalig worden.

Naast de oproep tot volharding is er een belofte. Dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.
Dit is het echte teken van de eindtijd. De andere dingen zijn eigenlijk van alle tijden, want ze horen bij een gevallen wereld. Maar dít is iets wat in de geschiedenis werkelijk voortgang heeft: de verspreiding van het evangelie.

Hieraan zien we dat we nu dichter bij de komst van Jezus leven dan bijvoorbeeld 500 jaar geleden. Want juist vandaag weten we dat veel volkeren het goede nieuws van Jezus horen.

Ds. C. Hoek