Hervormde gemeente Onderdendam

Meditatie

Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. (Kolossenzen 3: 12)

Omkleden

Wanneer we ons op Christus in de hemel richten, licht onze verborgen christelijke identiteit op, zagen we vorige week. Nu spoort Paulus ons aan om ons met de nieuwe mens te bekleden. Zo wordt Christus nog meer door ons zichtbaar.

Iedere morgen trekken we onze kleren aan. Met de stijl van onze kleren kunnen we veel van onszelf laten zien. Verschillende bedrijven maken gebruik van bedrijfskleding. Dat is niet alleen voor de veiligheid nodig, maar ook om herkenbaar te zijn voor de klant. Zo draagt een kassamedewerker van de Jumbo andere kleren dan de collega’s bij de Plus. En als een medewerker van de Jumbo bij de Plus of de Albert Heijn gaat werken, kan hij of zij niet dezelfde kleren blijven dragen. De nieuwe baas geeft nieuwe kleren. Het geel van de Jumbo wordt ingewisseld voor het groen van de Plus, of het blauw van de Albert Heijn.

Zo is het ook met een mens die bij Christus gaat horen. Hij wordt gedoopt en ontvangt nieuwe kleren die zichtbaar maken dat hij nu bij Christus hoort. Een christen trekt de kledingstukken ontferming en vriendelijkheid aan. Hij draagt de mantel ‘zachtmoedigheid’, de hoed ‘nederigheid’ en de schoenen ‘geduld’. Kleren maken de man of vrouw.

Bij het omkleden gaat het om twee dingen. Eerst moeten oude kleren uitgetrokken worden en dan worden nieuwe kleren aangetrokken. Paulus heeft het over afsterven, doden, afleggen en uittrekken, vers 5, 8 en 9. En hij heeft het over opstaan, aandoen en bekleden, vers 10, 12 en 14.

Eerst maar even het negatieve: afsterven, doden, afleggen. Hier vraagt Paulus nadrukkelijk aandacht voor. Misschien dat wij geneigd zijn deze stap over te slaan. Dan zeggen we: Laten we het maar snel hebben over het nieuwe van Christus want dat klinkt veel positiever: Elkaar liefhebben, vriendelijk zijn tegen elkaar, zachtmoedig en geduldig zijn. Maar Paulus gaat daar niet in mee. Eerst moet het oude uitgetrokken worden. Pas daarna kun je iets nieuws aandoen.

Sterven met Christus aan je zonde betekent het doden van de leden die op de aarde zijn. En dan volgt er een heel rijtje: Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is.

Waar gaat het in dit rijtje om? Hier gaat het om je eigen ik dat aan zijn trekken wil komen. Eigen behoeften die bevredigd willen worden. Allerlei verlangens, seksuele begeerten, kwade begeerten, hebzucht… Paulus zegt: het is een vorm van afgoderij want je aanbidt jezelf. Je wordt een slaaf van je eigen egocentrische ‘ik’. Doden. Dat betekent dat je het mes erin stopt. Hoe? Door ze te onderkennen en te benoemen: ontucht, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht… en vervolgens breng je het in het gebed bij Christus: Here… mijn oude ik is nog zo levendig en trekt zo sterk aan mij, maar ik wil het niet. Rekent U er mee af? Ik breng het bij het kruis van Golgotha. Dood het in Uw dood. Want ik ben van U en mijn leven is van U. Maak het daarom tot Uw dienst, lof en eer bereid. Na het uittrekken van de oude kleren kunnen de nieuwe kleren aangetrokken worden. Trek de nieuwe mens aan die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. Het gaat om een nieuwe levensstijl die gestempeld wordt door Christus. Dit nieuwe leven is geen foefje of aangeleerd gedrag, maar ontstaat door de omgang met Christus.

Ik heb eens pianoles gehad. Mijn ouders vonden dat belangrijk en zodoende ging ik op les, maar eerlijk gezegd raakte ik mijn motivatie snel kwijt. Op een gegeven moment kon ik wel wat noten spelen met twee handen… maar het werd geen muziek. Muziek is meer dan de juiste noten bij elkaar. Bij muziek komt het gevoel er in mee zodat je één wordt met het instrument.
Zo gaat het ook met het christelijke leven. Het gaat niet om het doen van een paar goede dingen.
Het begint met het kennen van Christus die gekomen is om zondaren te redden; onze dood te overwinnen en nu boven is in de heerlijkheid van de Vader. Hem kennen en liefhebben en vanuit de omgang met Christus Hem dienen. Dan groeit er een nieuwe levensstijl. Wat zullen we mooi worden met elkaar als we de kleren uit de kledingkast van Christus dragen.

‘Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders ene klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.’

Ds. C. Hoek