Hervormde gemeente Onderdendam

Meditatie

Wordt vervolgd...

En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing.
(Handelingen 3: 11)

Hé... maar die man kennen we toch? Jazeker. Dat is toch die kreupele die daar iedere dag bij de Schone Poort zat te bedelen? Inderdaad dat is hij. Zijn vrienden brachten hem daar 's morgens zodat hij daar wat geld bij elkaar kon bedelen. Aan het einde van de dag kwamen zijn vrienden hem weer ophalen. Van het kleine beetje geld dat hij die dag ontvangen had, kon hij zich in zijn levensonderhoud voorzien.

Maar moet je hem daar nu eens zien. Hij loopt daar, hij danst daar, hij springt daar rond als een hert. Dat oude leven vol armoede en dat vernederende bedelen is voor hem voorbij. Dankbaar loopt hij met de twee apostelen de tempel binnen. Hij wijkt niet van Petrus en Johannes. Hij houdt hen stevig vast, zo lezen we in vers 11. Alsof hij zeggen wil: Als u vragen heeft, moet u niet bij mij zijn, maar bij deze twee. Zij hebben mij genezen. Zij hebben dit wonder bewerkt.

Dat is natuurlijk niet zo. Jezus Christus heeft dat gedaan. Maar, inderdaad, daarvoor heeft Hij wel deze twee mannen gebruikt. En nog steeds gebruikt Hij deze twee mannen. Want het volk verzamelt zicht in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. Het lijkt wel alsof ze ergens op wachten... En dat is ook zo... ze wachten op een verklaring, een vervolg.

Altijd als er een wonder gebeurt, krijgt dat een vervolg. Als de Heilige Geest een wonder werkt, dan zet Hij daaronder: wordt vervolgd. Als er een kreupele man genezen wordt, dan is het daarmee niet uit, maar dan staat daar: Wordt vervolgd. Als Petrus een preek houdt, dan is het daarmee niet klaar, maar dan is het: Wordt vervolgd. Zo krijgt ook dit wonder een vervolg. Want de mensen moesten toch weten hoe deze genezing heeft kunnen plaatsvinden. Het is van het grootste belang dat ze zouden horen van die Naam. De Naam waarop de kreupele werd genezen. Het zou toch wat zijn dat de mensen naar huis gingen en vol waren van de kreupele en vol van het wonder terwijl ze de Naam van Jezus niet gehoord hebben. Dan vertellen ze thuis wel van het wonder dat ze gezien hebben, maar niet van de Naam. Dat zou armzalig zijn, wel het wonder, maar niet de Naam.

Daarom: Wordt vervolgd. Want het gaat om de Naam; die moet naar voren komen, die moet de eer ontvangen. Dat wonder is toch maar slechts een aanleiding, in zichzelf niet belangrijk. En... eigenlijk toch overbodig?

Of... moet er eerst een wonder gebeuren in uw leven, voordat u van die Naam wil horen? Voordat u die Naam wilt kennen, wilt vertrouwen en wilt dienen? Maar zou een wonder het echt anders maken? Na een tijdje is het wonder ook weer gewoon geworden. Het gaat in de Bijbel nooit om het wonder zelf maar om de Naam waar het wonder naar verwijst. De Naam moet verkondigd worden want die Naam heeft kracht tot zaligheid. Een wonder is slechts de aanleiding die de ogen moet openen voor Hem en de oren moet openen voor de Naam van Hem.

Petrus neemt de gelegenheid te baat om die Naam te prediken. Maar daarbij praat hij de mensen niet naar de mond. Nee, hij zegt wat hij moet zeggen. Hij spreekt uitvoerig over Jezus Christus en daarbij brengt hij in herinnering wat de mensen zelf willen vergeten. De Naam Jezus en/of Christus valt wel een paar keer in deze preek. En dat is nu precies de bedoeling van de Heilige Geest: Dat wij zouden letten op die Naam. Net zoals de kreupele zijn aandacht moest vestigen op de Naam Jezus Christus: In de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! Zo wordt de aandacht gevestigd van de mensen in de tempel op de Naam van Jezus Christus. Die Naam die ze een paar weken geleden nog uitspuwden, staat nu weer helemaal centraal. De Naam van de Man die ze in Jeruzalem als Messias niet wilden accepteren en gedood hebben, wordt nu verkondigd als de Leidsman ten leven, als de Christus die moest lijden om zonden uit te delgen. Dat die Naam nu verkondigd wordt, is het werk van de Heilige Geest. Ook na Pinksteren, juist na Pinksteren, gaat het om Jezus Christus. De Heilige Geest vestigt onze aandacht op Jezus Christus. Op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En zo is het, want de Naam van Christus bezit wonderlijke kracht; kracht tot heil, kracht tot zaligheid.

Kent gij, kent gij die Naam nog niet! - Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Ds. C. Hoek