Hervormde gemeente Onderdendam

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde gemeente te Onderdendam. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente. Via contact vindt u de telefoonnummers van de scriba en de predikant en de locatie van het kerkgebouw met de routebeschrijving daar naar toe.

U kunt ook kerkdiensten achteraf beluisteren en / of downloaden.

De Hervormde gemeente van Onderdendam

De Hervormde gemeente van Onderdendam behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Samen met de Hervormde gemeente van Bedum delen we één predikantsplaats en op een aantal terreinen vindt er samenwerking plaats.

Erediensten

U bent van harte uitgenodigd onze erediensten bij te wonen, die elke zondag om 19.00 uur worden gehouden. Adres: Bedumerweg 15 in Onderdendam.

Grondslag

De Hervormde gemeente van Onderdendam staat in de Reformatorische traditie. Uitgangspunt van en norm voor al het kerkelijk handelen is de Heilige Schrift. Wij lezen de Bijbel in alles overeenkomstig het belijden van de oecumenische belijdenisgeschriften:

en in alles overeenkomstig de gereformeerde belijdenisgeschriften:

De Hervormde gemeente van Onderdendam wordt door haar verbondenheid aan de gereformeerde traditie, zowel qua belijden als qua liturgie, tot de kring van de Gereformeerde Bond gerekend. Door deze identiteit vervult de gemeente ook een functie in de regio. Een groot deel van de meelevenden komt uit de omgeving (globaal het gebied vanaf Groningen stad tot en met Uithuizen en van Winsum tot aan Loppersum).

Nieuws

Orgelconcert en demonstratie 26 november

Op D.V. zaterdag 26 november om 19.30 uur is er in de Hervormde Kerk in Onderdendam een orgelconcert en demonstratie. Eén van de organisten, Ties Wildeboer, hoopt wat te kunnen vertellen over het orgel en de orgelmakersfamilie Lohman in het algemeen. Vervolgens zal hij van het orgel de verschillende mogelijkheden laten horen in een demonstratie. Er is een samenzang onder begeleiding van de jubilerende orgel (175 jaar) waarbij die liederen gekozen zijn die ontstaan zijn in de tijd dat de kerk en het orgel gebouwd zijn (1840 - 1841). Daarnaast zal Ties Wildeboer een aantal solostukken spelen waarbij ook een stuk zal zijn wat bij de ingebruikname na restauratie in 1997 is gespeeld (Het Rondo van Henri Purcell). Koffie, thee en met wat erbij staan dan klaar. Het hele programma duurt ongeveer een uur. Iedereen is van harte welkom.

Opname orgelconcert:

Agenda: