Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkdiensten beluisteren

Onderstaand zijn de laatste opnames van de kerkdiensten te beluisteren.

Zondag 19-01-2020 — Dhr. L.J. Blees, Wouterswoude

Liturgie
Lied voor de dienst Psalm 138 vers 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 91 vers 1 en 7
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 201 vers 1, 2 en 3
Lezing 1 Samuel 23 vers 14 tot en met 18
Zingen Psalm 54 vers 1, 2 en 3
Preek
Zingen Psalm 103 vers 1, 5 en 6
Gebed
Collecte
Zingen Gezang 194 vers 1, 3 en 4
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 12-01-2020 — Ds. C. Hoek

Liturgie
Psalm 25: 6
Psalm 1: 1, 2 en 3
Gezang 94
Psalm 116: 2, 3, 4
Gezang 165: 1, 2, 3 en 4
Psalm 138: 4
HC zondag 33
Lezen: Efeze 1: 2-10 en Efeze 4: 17-32
Download:
mp3-bestand

Zondag 05-01-2020 — Ds. C. Hoek

Liturgie
Zingen voor de dienst: Psalm 93: 1
Psalm 93: 2, 3 en 4
Psalm 19: 4 en 6
Psalm 139: 1, 5, 9
Gezang 130: 1, 2 en 3
Psalm 90: 9
Gezang 300: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezingen: Ezechiël 2: 1-3:4, Openbaring 5
Tekst: Openbaring 5: 6 en 7
Download:
mp3-bestand

Dinsdag 31-12-2019 — Ds. C. Hoek — Oudjaarsdag

Liturgie
Zingen voor de dienst: Psalm 138: 4
Psalm 31: 1 en 12
Gezang 293: 3, 4, 5 en 6
Psalm 90: 1, 4 en 8
Psalm 56: 5 en 6
Gezang 131: 1 en 3
Lezen: Habakuk 1: 1-2:4, Hebreeën 10: 32 – 11: 2
Tekst: Habakuk 2: 4
Thema: een profetisch wachtwoord
Download:
mp3-bestand

Zondag 29-12-2019 — Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

Liturgie
Intochtslied: Psalm 93: 2, 4
Votum en groet
Samenzang: Gezang 24: 2, 3, 4
Gebed
Schriftlezing: Psalm 24, Mattheus 16: 13-20
Samenzang: Psalm 147: 3, 6
Verkondiging
Samenzang: Psalm 24: 1, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Samenzang: Psalm 95: 1, 3, 4
afkondigingen
Dankgebed en voorbede
Samenzang: Gezang 300a: 1, 2, 3, 4
Zegen
Download:
mp3-bestand

Woensdag 25-12-2019 — Ds. C. Hoek — Eerste kerstdag

Liturgie:
Zingen voor de dienst: Gezang 18: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 2, 3 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 36: 3
Gebed
Schriftlezing Genesis 1: 1-5, Genesis 3: 1-15
Zingen: Gezang 10: 1, 5 en 7
Schriftlezing Johannes 1: 1-14
Zingen: Gezang 15: 1 en 3
Prediking: Johannes 1: 14
Zingen: Gezang 21: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling der gaven
Zingen: Psalm 43: 3 en 4
Zegen
Zingen: Ere zij God
Download:
mp3-bestand

Dinsdag 24-12-2019 — Dhr. M. de Jager, Groningen — Kerstzangdienst

Met medewerking van:
Praiseband 'Solace'
Liturgie:
Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 8
Welkom en gebed
Zingen: Gezang 139 (praiseband vers 1 en 3, allen vers 2)
Schriftlezing: Lucas 2: 8-21
Zingen: Psalm 19: 1 en 6
Praiseband: Wijs mij de weg naar Bethlehem, Ik zal er zijn
Meditatie
Zingen: Gezang 143. (praiseband vers 1 en 3, allen vers 2)
Gedicht
Praiseband: In Bethlehem in Judea, Licht van de wereld
Collecte: Project Moldavië (Nederlands Bijbelgenootschap)
Zingen: Gezang 141: 1 en 2
Dankwoord
Dankgebed
Zingen: Ere zij God
Downloaden:
mp3-bestand