Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkdiensten beluisteren

Onderstaand zijn de laatste opnames van de kerkdiensten te beluisteren.

Zondag 16-02-2020 — Ds. N. Noorlander, Onstwedde

Liturgie
Gezang 266: 1 en 3
Psalm 68: 3 en 13
Gezang 12 (avondzang): 1 en 7
Psalm 27: 6 en 7
Psalm 103 : 7 en 9
Gezang 281 : 1, 2 en 4
Schriftlezing: Lukas 15: 11-32
Tekst Lukas 15 : 31
Download:
mp3-bestand

Zondag 02-02-2020 — Ds. G. Timmer, Twijzelerheide

Liturgie
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
Intochtslied: Psalm 96: 1, 2 en 3
Stil gebed, votum en groet
Lied: Psalm 96: 7, 8 en 9
Gebed om de opening van het Woord
Lezen uit de Bijbel: Romeinen 4: 1-13 (HSV)
Lied: Psalm 25: 2 en 6
Verkondiging
Lied: Gezang 168: 1, 2 en 4 (Jezus neemt de zondaars aan)
Lezing van de Tien Geboden
Lied: Gezang 228: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Neem mijn leven laat het Heer)
Dankgebed en voorbeden
Collectes
Slotlied: Psalm 4: 4
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 26-01-2020 — ds. C. Hoek

Liturgie
Schriftlezing: Amos 4: 4-8 en Johannes 2: 13-25
Psalm 100: 1 en 3
Psalm 100: 2 en 4
Gezang 265: 1, 4 en 5
Psalm 69: 4 en 7
Gezang 116: 1, 3, 4, 5 en 7
Psalm 84: 2 en 3
Thema:
De tempel afgebroken en weer opgebouwd
Download:
mp3-bestand

Zondag 19-01-2020 — Dhr. L.J. Blees, Wouterswoude

Liturgie
Lied voor de dienst Psalm 138 vers 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 91 vers 1 en 7
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 201 vers 1, 2 en 3
Lezing 1 Samuel 23 vers 14 tot en met 18
Zingen Psalm 54 vers 1, 2 en 3
Preek
Zingen Psalm 103 vers 1, 5 en 6
Gebed
Collecte
Zingen Gezang 194 vers 1, 3 en 4
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 12-01-2020 — Ds. C. Hoek

Liturgie
Psalm 25: 6
Psalm 1: 1, 2 en 3
Gezang 94
Psalm 116: 2, 3, 4
Gezang 165: 1, 2, 3 en 4
Psalm 138: 4
HC zondag 33
Lezen: Efeze 1: 2-10 en Efeze 4: 17-32
Download:
mp3-bestand

Zondag 05-01-2020 — Ds. C. Hoek

Liturgie
Zingen voor de dienst: Psalm 93: 1
Psalm 93: 2, 3 en 4
Psalm 19: 4 en 6
Psalm 139: 1, 5, 9
Gezang 130: 1, 2 en 3
Psalm 90: 9
Gezang 300: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezingen: Ezechiël 2: 1-3:4, Openbaring 5
Tekst: Openbaring 5: 6 en 7
Download:
mp3-bestand

Dinsdag 31-12-2019 — Ds. C. Hoek — Oudjaarsdag

Liturgie
Zingen voor de dienst: Psalm 138: 4
Psalm 31: 1 en 12
Gezang 293: 3, 4, 5 en 6
Psalm 90: 1, 4 en 8
Psalm 56: 5 en 6
Gezang 131: 1 en 3
Lezen: Habakuk 1: 1-2:4, Hebreeën 10: 32 – 11: 2
Tekst: Habakuk 2: 4
Thema: een profetisch wachtwoord
Download:
mp3-bestand