Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkdiensten beluisteren

Onderstaand zijn de laatste opnames van de kerkdiensten te beluisteren.

Zondag 31-05-2020 — dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd — Pinksteren

Video:
Liturgie
Welkom
Zingen voor de dienst: Psalm 119:3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 78: 1 en 2
Wet van God/Leefregel
Zingen: Psalm 51: 5
Angela en Marije spelen
  • Heer, uw licht en uw liefde schijnen
  • De kracht van uw liefde
Gebed
Schriftlezing: Hooglied 4: 12 - 5:1 Galaten 5: 22-26
Zingen: Gezang 250
Verkondiging: De Heilige Geest zorgt voor vruchtbaarheid
Zingen: Psalm 133: 2
Angela en marije spelen:
  • Samen in de Naam van Jezus
  • Geest van hierboven
Dankgebed en voorbeden
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Gezang 249: 1
Zegen
Bekijk of download de gehele liturgie
Download:
mp3-bestand

Zondag 24-05-2020 — Ds. C. Hoek — Catechismusoverdenking

Video:

Zondag 24-05-2020 — Preek: Prop. dhr. M. de Jager, voordracht: dhr. B. Riepma — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Video:
Liturgie
Zingen voor de dienst: Gezang 457: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en Groet
Psalm 9: 1, 2 en 11 (bundel 38)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 366
Gesprekje met de kinderen
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 146
Zingen: Psalm 146: 1, 3 en 5
Schriftlezing: Johannes 14: 1-14
Zingen: Psalm 68: 10 (bundel 38)
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 523
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Gezang 479
Zegen
Bekijk of download de gehele liturgie
Download:
mp3-bestand

Donderdag 21-05-2020 — Ds. C. Hoek — Hemelvaartsdag — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Video:
Liturgie
Zingen voor de dienst: Psalm 89: 3 en 6
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Gezang 231: 1, 3 en 4
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 16: 16-33 en Lukas 24: 50-53
Zingen: Gezang 459: 1, 2, 3 en 6
Verkondiging: Blijdschap na droefheid
Zingen: Gezang 229: 1, 3 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 47: 3 (bundel 38)
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Psalm 68: 2 en 9 (bundel 38)
Zegen
Bekijk of download de gehele liturgie
Download:
mp3-bestand

Zondag 17-05-2020 — Ds. C. Hoek — Catechismusoverdenking

Video:

Zondag 17-05-2020 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Video:
Liturgie
Zingen voor de dienst: Psalm 146: 1
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 146: 2 en 3
Gebod van God
Zingen: Psalm 119: 53 en 88 (oude berijming)
Gebed om de opening van het Woord
Lezen: Prediker 12: 1-8, Johannes 21: 18-25 en I Petrus 4: 12-19
Zingen: Gezang 345: 1, 2, 5 en 6
Verkondiging: Een leven lang Jezus volgen
Zingen: Psalm 25: 2 en 4
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad (Weerklank 440)
Zegen
Bekijk of download de gehele liturgie
Download:
mp3-bestand

Zondag 10-05-2020 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Video:
Liturgie
Zingen voor de dienst: Psalm 118: 1 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 116: 1, 3, 9, 10 (bundel 38)
Wet van God en samenvatting
Zingen: Psalm 139: 1 en 14
Gebed om de opening van het Woord
Lezen: Johannes 21: 15-19
Zingen: Heer Jezus, goede Herder (Weerklank 58)
Verkondiging: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief?
Zingen: Liefde, boven alle liefde, gez. 169: 169: 1, 2, 4 en 5 (bundel 38)
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: O grote God die liefde zijt (Gez. 481: 1, 2 en 4)
Zegen
Bekijk of download de gehele liturgie
Download:
mp3-bestand

Zondag 03-05-2020 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Video:
Liturgie
Zingen voor de dienst: Psalm 93: 1 en 4
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 124: 1, 3 en 4
Wet van God en samenvatting
Zingen: Psalm 97: 4 en 5
Gebed om de opening van het Woord
Lezen: Kolossenzen 1: 1-14
Zingen: Gezang 48: 8 en 9
Verkondiging: Verbonden aan Christus
Zingen: Gezang 416: 1 en 2
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Psalm 72: 1 en 7 (oude berijming)
Zegen
We zingen de coupletten 1 en 6 van ons volkslied

Bekijk of download de gehele liturgie

Download:
mp3-bestand

Zondag 26-04-2020 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Video:
Liturgie
Zingen voor de dienst: Gezang 457: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 457: 2, 3 en 4
Wet van God en samenvatting
Zingen: Psalm 119: 53 en 88 (B38)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 21: 1-14
Zingen: Gezang 82: 1, 2, 4 en 5
Verkondiging: Hoe Jezus zich openbaart
Zingen: Gezang 476: 1, 3 en 5
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Weerklank 443

Bekijk of download de gehele liturgie

Download:
mp3-bestand

Zondag 19-04-2020 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Video:
Liturgie:
Welkom
Zingen voor de dienst: Psalm 84: 1 (B38)
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 84: 5 en 6 (B38)
Wet van God en samenvatting
Zingen: Gez. 285: 1, 2, 3 en 4
Gebed
Schriftlezingen: Genesis 2: 4-7 en Johannes 20: 19-23
Zingen: Weerklank 359
Preek: De verschijning aan de tien discipelen
Zingen: Weerklank 194: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Weerklank 356: 1, 2, 3 en 4
Zegen
Gehele liturgie downloaden
Download:
mp3-bestand

Zondag 12-04-2020 — Ds. C. Hoek — Eerste Paasdag — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Liturgie
Liturgie Paaszondag
Download:
mp3-bestand
Video:

Vrijdag 10-04-2020 — Ds. C. Hoek — Goede Vrijdag — Gezamenlijke avonddienst in Bedum zonder kerkgangers

Liturgie
Liturgie Goede Vrijdag 2020
Download:
mp3-bestand
Video: