Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkdiensten beluisteren

Onderstaand zijn de laatste opnames van de kerkdiensten te beluisteren.

Zondag 10-12-2017 — ds. C. Hoek

Kerkdienst:
Voorganger:
ds. C. Hoek
Schriftlezing:
Zacharia 3, Romeinen 8: 33-39
Downloaden:
mp3-bestand of ogg-vorbis-bestand

Zondag 03-12-2017 — ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude

Kerkdienst:
Voorganger:
ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude
Schriftlezing:
Deuteronomium 18: 15-22
Downloaden:
mp3-bestand of ogg-vorbis-bestand

Zondag 26-11-2017 — Ds. C. Hoek

Kerkdienst:
Voorganger:
Ds. C. Hoek
Schriftlezing:
Psalm 121
Downloaden:
mp3-bestand of ogg-vorbis-bestand

Zondag 19-11-2017 — Ds. C. Hoek

Kerkdienst:
Voorganger:
Ds. C. Hoek
Schriftlezing:
Mattheüs 16: 13- 20, Handelingen 11: 19 - 26, Heidelbergse Catechismus Zondag 12 / Vraag 31 en 32
Downloaden:
mp3-bestand of ogg-vorbis-bestand

Zondag 12-11-2017 — ds. G. Timmer, Damwoude

Kerkdienst:
Voorganger:
ds. G. Timmer, Damwoude
Schriftlezing:
Efeze 5: 1-21
Downloaden:
mp3-bestand of ogg-vorbis-bestand

Zondag 05-11-2017 — Ds. C. Hoek — Dankzegging Heilig Avondmaal

Kerkdienst:
Voorganger:
Ds. C. Hoek
Schriftlezing:
Fillipenzen 3: 1-16
Downloaden:
mp3-bestand of ogg-vorbis-bestand

Zondag 05-11-2017 — Ds. C. Hoek — Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst:
Voorganger:
Ds. C. Hoek
Schriftlezing:
Filippenzen 2: 12-18
Downloaden:
mp3-bestand of ogg-vorbis-bestand

Zondag 01-05-2016 — ds. C. Hoek — intrededienst

Kerkdienst:
Voorganger:
ds. C. Hoek
Schriftlezing:
Psalm 119: 97-112, Openbaring 21: 21-27
Downloaden:
mp3-bestand of ogg-vorbis-bestand

Zondag 01-05-2016 — dr. J. Hoek — bevestigingsdienst ds. C. Hoek

Kerkdienst:
Voorganger:
Dr. J. Hoek
Schriftlezing:
Psalm 119: 17-24, Kolossenzen 2: 1-3
Downloaden:
mp3-bestand of ogg-vorbis-bestand