Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkdiensten beluisteren

Zondag 21-02-2021 — dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd — Gezamenlijke avonddienst in Onderdendam

Video:
Liturgie
Welkom-Afkondigingen
Gezang 39: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 32: 1
Wetslezing
Psalm 32: 6
Gebed
Psalm 95: 3,4
Schriftlezing: Jesaja 24: 14-16, Mattheus 27: 11-26
Psalm 2: 6,7
Meditatie: Mattheus 27:19
Thema: een onverwacht getuigenis met een averechtse uitwerking
(1.indruk van Claudia, 2. signaal aan Pilatus, 3. boodschap over Jezus)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven (aankondigen)
Gezang 43: 1, 3>
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 21-02-2021 — Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen — Gezamenlijke ochtenddienst in Onderdendam

Video:
Liturgie
Welkom-Afkondigingen
Psalm 63: 1
Stil gebed
Votum en groet
Gezang. 173: 1, 4 en 5
Wetslezing
Psalm 17: 2
Gebed
Schriftlezing: Ezechiel 2: 1-8a, Marcus 1: 12-15
Gezang 326: 2 en 5
Verkondiging
Gezang 326: 4
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven (aankondigen)
Slotzang Gez. 442: 1 en 4
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 14-02-2021 — Dr. J. Hoek, Veenendaal — Gezamenlijke avonddienst in Onderdendam

Video:
Liturgie
Gezang 117 (A) : 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en Groet
Psalm 68:1
Geloofsbelijdenis
Psalm 132: 10 (LvK)
Schriftlezing: II Thessalonicenzen 2
Luisterlied: voorwaarts christentrijders
Verkondiging: Opkomst en ondergang van de antichrist
Gezang 96:1
Dankgebed
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Psalm 97: 6
Download:
mp3-bestand

Zondag 14-02-2021 — Dr. J. Hoek, Veenendaal — Gezamenlijke ochtenddienst in Onderdendam

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: Psalm 46: 1
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 42: 4
Wet van God en samenvatting
Zingen: Psalm 130: 4 Oude Berijming (1773)
Gebed om de opening van het woord
Schriftlezing: Markus 6: 45-52
Zingen: Psalm 93: 3
Verkondiging: Jezus komt bij ons in de storm
Luisterlied: Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven over te maken
Zingen: Gezang 467: 1
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 07-02-2021 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom
Psalm 63: 1
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 92: 7
Geloofsbelijdenis
Psalm 145:2
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 12: 24-30, 36-43
Gezang 64: 1 en 3
Preek
Luisterlied: Eén naam is onze Hope
Dankgebed
Oproep om de gaven te geven
Luisterlied: Psalm 1
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 07-02-2021 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom
Psalm 72: 2
Stil gebed
Votum en groet
Luisterlied: Samen in de Naam van Jezus
Gebod van God
Luisterlied: Psalm 139
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Jesaja 66: 1-2 en Mattheus 5: 1-16
Zingen: Gezang 21: 5
Preek over Mattheus 5: 3
Zingen: Psalm 56: 5 (1773)
Dankgebed en voorbeden
Aandacht voor de gaven
Zingen: Gezang 439: 5
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 31-01-2021 — Ds. G.W. van Wingerden, Stedum — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Mededelingen
Psalm 66: 2
Stil gebed en Votum en Groet
Aanvangstekst Psalm 66: 8,9
Psalm 66: 4
Gebed
Schriftlezing: Exodus 17: 8-16
Psalm 124: 1, 4
Overdenking: En toen kwam Amalek
Gezang 96: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Gezang 116: 1, 3
Dankgebed en voorbede
Gezang 116: 5, 6
Zegen
Download:
mp3-bestand