Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkdiensten beluisteren

Zondag 27-09-2020 — Ds. C. Hoek — Catechismusoverdenking — Een oprecht getuigenis?

Video:

Zondag 27-09-2020 — Ds. W. van de Wind, Vlagtwedde — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Schriftlezing: Judas 20-21
Download:
mp3-bestand

Zondag 20-09-2020 — Ds. C. Hoek — Catechismusoverdenking — Gij zult niet stelen

Video:

Zondag 20-09-2020 — Ds. C. Hoek — Belijdenisdienst — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Psalm 108: 1 (1773)
Stil gebed
Votum en Groet
Aanvangstekst: Mattheus 10:32
Lied 'Groot is uw trouw, o Heer'
Wet van God
Lied 'Heer ik kom tot U'
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Richteren 6: 11-21
Gezang 304: 1
Verkondiging: Jij zegt: 'Ja', God zegt: 'Ga'
Psalm 138: 4
Lezen van het formulier
Lied '10.000 redenen'
Beantwoorden van de belijdenisvragen gevolgd door handoplegging
Psalm 134: 3
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbede
Zegen
Psalm 68: 10
Bekijk of download de gehele liturgie
Download:
mp3-bestand

Zondag 13-09-2020 — Ds. G.W. van Wingerden, Stedum — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum

Video:
Download:
mp3-bestand

Zondag 06-09-2020 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom
Psalm 27: 1
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 457: 4
Wet van God
Psalm 25: 6
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Richteren 3: 7-11 en Openbaringen 1: 12-18
Gezang 330: 1
Verkondiging
Psalm 77: 1 (bundel '38)
Dankgebed en voorbede
Zegen
Gezang 444: 1, 2 en 3
Bekijk of download de gehele liturgie
Download:
mp3-bestand

rss-podcastfeedRSS podcast-feed