Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkdiensten beluisteren

Zondag 19-09-2021 — ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum — Viering Heilig Avondmaal — Groep B

Video:
Liturgie
We zingen niet meer van een liederenblad maar we gebruiken weer het Liedboek van de Kerken.
Download:
mp3-bestand

Zondag 12-09-2021 — ds. C. Hoek — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Zingen: Gezang 130:1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 111:3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 89: 1 en 5
Gebed
Schriftlezing: Genesis 7: 17 t/m 8: 5
Zingen: Psalm 26:11
Verkondiging: Genesis 8: 1
Zingen: Psalm 77: 7 en 8
Formulier voorbereiding Heilig Avondmaal
Dankgebed en voorbede
Zingen: Gezang 255: 1 en 2
Zegen

Zondag 12-09-2021 — dr. J.F. Mol — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum — groep A

Video:
Liturgie
We zingen niet meer van een liederenblad maar we gebruiken weer het Liedboek van de Kerken.
Download:
mp3-bestand

Zondag 05-09-2021 — ds. C. Hoek — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
We zingen niet meer van een liederenblad, maar zijn teruggekeerd tot de situatie voor corona. Dat betekent dat we wat betreft de avonddienst zingen uit de Hervormde Bundel (1938).
Download:
mp3-bestand

Zondag 05-09-2021 — ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum — Groep B

Video:
Liturgie
We zingen niet meer van een liederenblad maar we gebruiken weer het Liedboek van de Kerken.
Download:
mp3-bestand

Zondag 29-08-2021 — ds. G. Timmer, Kollum — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Voorzang: Psalm 23: 1 en 3
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Gezang 71: 1, 2, 3 en 4 (Zingt, zingt blij te moe)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Psalm 115: 1, 8 en 9
Gebed om de opening van het Woord
Lezen uit de Bijbel: Romeinen 5: 1-11 (HSV)
Lied: Psalm 27: 1
Verkondiging “Waar ben jij geweest, wat heb jij gedaan?”
ezang 174: 1, 2, 3 en 4 (Vaste rots van mijn behoud)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Psalm 32: 1 en 4
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 29-08-2021 — prop. J.W. Bassie — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum — groep A

Video:
Liturgie
We zingen niet meer van een liederenblad maar we gebruiken weer het Liedboek van de Kerken.
Download:
mp3-bestand

Zondag 22-08-2021 — ds. N. Noorlander — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Gezang 112 : 1
Psalm 33 : 10
Gezang 208 : 13
Psalm 65 : 1
Psalm 145 : 1
Psalm 89 : 1
Schriftlezing: 2 Koningen 6 : 1 – 7
Tekst: 2 Koningen 6 : 5b
Download:
mp3-bestand

Zondag 22-08-2021 — ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum — Groep B

Video:
Liturgie
We zingen niet meer van een liederenblad maar we gebruiken weer het Liedboek van de Kerken.
Download:
mp3-bestand

Zondag 15-08-2021 — Ds. M. van Heijningen, Dorkwerd — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
lezen: Psalm 116, Romeinen 11:33-12:2
tekst: Romeinen 12:1
zingen:
Gezang 90:3
Psalm 116:1,7
Psalm 116:9
Psalm 105:1
Gezang 13:1,3
Psalm 66:1,10
Download:
mp3-bestand