Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkdiensten beluisteren

Onderstaand zijn de laatste opnames van de kerkdiensten te beluisteren.

Zondag 05-07-2020 — Ds. C. Hoek — Catechismusoverdenking

Video:

Zondag 05-07-2020 — Ds. C. Hoek

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Psalm 27
Stil gebed
Votum en Groet
Psalm 42: 1 (1773)
Wet van God
Psalm 139: 14 (1973)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Exodus 33: 11-19, Johannes 1: 14-18
Verkondiging: 'Toon mij toch Uw heerlijkheid'(Ex. 33:18)
Orgelspel
Dankgebed en voorbede
Gezang 305: 2
Oproep om de gaven te geven
Zegen
Bekijk of download de gehele liturgie
Download:
mp3-bestand

Zondag 28-06-2020 — Ds. C. Hoek — Catechismusoverdenking

Video:

Zondag 28-06-2020 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Video:
Liturgie
Zingen voor de dienst: Psalm 105: 2 en 18
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 457: 1,3 en 4
Wet van God
Zingen: Pslam 130: 2 en 3 (berijming 1773)
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Exodus 32: 1-11 en 19-29
Zingen: Psalm 97: 2, 3 en 5
Verkondiging: Een karikatuur van God
Zingen: Psalm 106: 8, 9 en 10
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Gezang 444: 1, 3 en 2
Zegen
Bekijk of download de gehele liturgie
Download:
mp3-bestand

Zondag 21-06-2020 — Ds. C. Hoek — Catechismusoverdenking

Video:

Zondag 21-06-2020 — Ds. H. Poot — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Video:
Liturgie
Er wordt gezongen uit 'Liedboek voor de kerken'
Afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 92:1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Lied: Psalm 92:7 en 8
Wet des Heren of Schuldbelijdenis & genadeverkondiging
Lied: Psalm 67:1
Gebed om schuldvergeving en om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Exodus 32: 12-18
Lied: Gezang 2:1,6 en 7
Prediking
Lied: Psalm 27:2
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Gezang 257
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 14-06-2020 — Ds. C. Hoek — Catechismusoverdenking

Video:

Zondag 14-06-2020 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtendddienst in Bedum zonder kerkgangers

Video:
Liturgie
Welkom
Zingen voor de dienst: Gezang 457: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4
Wet van God
Zingen: Gezang 449: 1, 3, 4 en 5
Gebed om de opening van het Woord
Lezen: Exodus 20: 10-22 en Handelingen 2: 41-47
Zingen: Pslam 84: 2 en 5 (ob)
Verkondiging: God woont in ons midden
Zingen: Gezang 321: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Gezang 422: 1, 2 en 3 (LB2013)
Zegen
Bekijk of download de gehele liturgie
Download:
mp3-bestand