Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkdiensten beluisteren

Zondag 13-06-2021 — Ds. M. Krooneman, Noordhorn — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: psalm 33: 1, 11
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: psalm 8: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 118: 11, 13
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Handelingen 4: 1-14
Zingen: psalm 75: 1
Verkondiging: Thema zalig worden
  1. De noodzaak
  2. De Naam
  3. De mogelijkheid
Zingen: Gezang 112: 1
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: psalm 72: 11
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 13-06-2021 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum — Groep B

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: Psalm 122: 1 (Oude berijming)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 6
Wet van God
Zingen: Gezang 440: 2
Gebed
Schriftlezing: Efeze 2: 1 t/m 10
Zingen: Psalm 84: 6
Verkondiging: Maar God!
Luisterlied: Laat heel de wereld het zien.
Dankgebed en voorbede
Zingen: gezang 442: 1 en 4
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 06-06-2021 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: psalm 25: 7
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: psalm 147: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: gezang 479: 1 en 4
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 145 en Matth.6: 9 t/m 15
Zingen: WK 417: 4 en 5
Verkondiging n.a.v. H.C.52, vr. en antw.128 en 129
Luisterlied: Heer, ik kom tot u
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: psalm 138: 3
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 06-06-2021 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum — groep A

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: Gezang 328: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 255: 1
Wet van God
Zingen: Gezang 462: 1
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen: Lukas 15: 11 t/m 24, Efeze 2: 1 - 10
Zingen: Psalm 1: 1 en 3
Verkondiging: Niet dood, maar levend.
Luisterlied: Abba Vader
Dankgebed en voorbeden
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Psalm 118: 7 (oude berijming)
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 30-05-2021 — Ds. J.F. Tanghé, Sellingen — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: psalm 118: 1
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: psalm 118: 10
Geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 68: 10
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Handelingen 4:1-22
Zingen: psalm 72: 11
Prediking
Zingen: gezang 112: 1
Dankgebed
Oproep om de gaven te geven
Zingen: gezang 130: 1, 2 en 3
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 30-05-2021 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: Gezang 379: 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 8: 1 en 2
Wet van God
Zingen: Gezang 222: 1
Gebed
Schriftlezing: Efeze 1: 15 t/m 22
Zingen: Psalm 2: 3 (1773)
Verkondiging: De macht van Christus
Luisterlied: 'Zoekt eerst het koninkrijk van God’
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Gezang 444: 1 en 3
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 23-05-2021 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: Psalm 27: 5
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 119: 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 81: 1
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Efeze 1: 1 t/m 14
Zingen: Gezang 87: 1 en 2
Prediking: ‘In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,’ (Efeze 1: 13 en14)
Luisterlied: Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Dankgebed
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Psalm 89: 1
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 23-05-2021 — ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Luisterlied: Samen in de Naam van Jezus
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 242: 1
Apostolische aansporing: I Thessalonicenzen 5: 14-24
Luisterlied: Heer, ik kom tot u
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen: Numeri 11: 24 - 30 en Handelingen 2: 14 - 18 en 37 - 47
Zingen: Heer, ik hoor van rijke zegen
Verkondiging: "Och, waren allen van het volk van de HEERE maar profeten"
Zingen: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart
Lezen van het formulier
Luisterlied: Leer mij uw weg, o Heer
Beantwoording van de belijdenisvragen gevolgd door handoplegging
Zingen: Psalm 134:3
Gedicht 'Belijdenis'
'Leg maar stil je hand in zijn handen'
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Psalm 68: 7
Zegen
Download:
mp3-bestand