Hervormde gemeente Onderdendam

Kerkdiensten beluisteren

Zondag 25-07-2021 — Ds. H.C. Marchand, Groningen — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
De Kerk: Een lichaam, vele leden
Psalm 122: 1,3
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 87: 1,2,4
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing 1 Korinthe 12:4-27
Gezang 112: 1,2,4
Preek Een lichaam, vele leden
Gezang 116: 1,4,5,7
Geloofsbelijdenis
Psalm 84: 4
Dankgebed en voorbede
Psalm 68: 10
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 25-07-2021 — Ds. J. Meertens, Rhenen — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum— Groep B

Video:
Liturgie
We zingen niet meer van een liederenblad maar we gebruiken weer het Liedboek van de Kerken.
Download:
mp3-bestand

Zondag 18-07-2021 — ds. C. Hoek — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: Psalm 65: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 222: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 147: 3
Stil gebed
Schriftlezing: Efeze 4: 17 t/m 32
Zingen: Psalm 68: 9
Verkondiging: Basisinstructie voor het christelijke leven.
Zingen: Psalm 19: 6
Afscheidswoorden vertrekkend ouderling Van Niejenhuis
Zingen: Psalm 90: 9
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 89: 7
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 18-07-2021 — Ds. M.M.J. Verheuvel, Schoonhoven — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum — groep A

Video:
Liturgie
We zingen niet meer van een liederenblad maar we gebruiken weer het Liedboek van de Kerken.
Download:
mp3-bestand

Zondag 11-07-2021 — Dhr. L. Blees, Wouterswoude — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
We zingen niet meer van een liederenblad, maar zijn teruggekeerd tot de situatie voor corona. Dat betekent dat we wat betreft de avonddienst zingen uit de Hervormde Bundel (1938).
Psalm 65: 1
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 49: 1
Geloofsbelijdenis
Psalm 69: 14
Gebed
Schriftlezing: Joël 2: 1-18
Psalm 119: 78
Preek
Gezang 179: 1 - 3
Gebed
Gezang 280: 1, 5
Zegen
Collecte
Download:
mp3-bestand

Zondag 11-07-2021 — Ds. H.C. Marchand, Groningen — Gezamenlijke ochtenddienst in Bedum— Groep B

Video:
Liturgie
We zingen niet meer van een liederenblad maar we gebruiken weer het Liedboek van de Kerken.
Download:
mp3-bestand

Zondag 04-07-2021 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke avonddienst in Bedum

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: Gez. 113: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 147: 6
Zingen: Ps. 31: 17
Gebed om de opening van het Woord
Lezen: Efeze 3
Zingen: Ps. 139: 3 (NB)
Prediking: Ontdek de rijkdom van het heilsplan van God
Zingen: Gez. 169: 2 en 5
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Ps. 115: 8
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 04-07-2021 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke ochtenddienst — afscheid kindernevendienst — groep A

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen voor de dienst: Samen in de Naam van Jezus
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: 's Zondags gaan we naar de kerk (WK595)
Wet van God
Zingen: Ken je Gods gebod: woorden één tot tien? (WK594: 1)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: I Samuel 1: 9-28
Zingen: Samuël hoort 's nachts een stem (WK 538: 1 en 3)
Verkondiging: Samuël in de tempel
Zingen: Psalm 119: 4
Woorden van afscheid en welkom
Dankgebed en voorbede
Oproep om de gaven te geven
Zingen: Ach, blijf met uw genade (Gez. 423: 1 en 3)
Zegen
Download:
mp3-bestand

Zondag 27-06-2021 — Ds. C. Hoek — Gezamenlijke avondmaalsdienst in Bedum — 's ochtends en 's avonds gelijke liturgie

Video:
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84:2 (bundel 38)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: gezang 259:2
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Efeze 2: 11-22
Zingen: Gezang 319: 1
Verkondiging: Eén kerk uit Israël en de volkeren
Zingen: Gezang 321: 2
Lezing formulier
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: Psalm 43: 3 (bundel 38)
Nodiging
Gebed
Onderwijzing aangaande de inzetting
Uitdeling van brood en wijn
Schriftlezing: I Koningen 19: 11-13
Zingen: Psalm 118: 8
Dankgebed
Zingen: Gezang 132: 3 (bundel 38)
Zegen
Download:
mp3-bestand