Hervormde gemeente Onderdendam

Welkom op de website van de Hervormde gemeente Onderdendam


Hartelijk welkom op de website van de Hervormde gemeente te Onderdendam. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente. Via contact vindt u de telefoonnummers van de scriba en de predikant en de locatie van het kerkgebouw met de routebeschrijving daar naar toe.

U kunt ook kerkdiensten live via internet beluisteren.

De Hervormde gemeente van Onderdendam

De Hervormde gemeente van Onderdendam behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Samen met de Hervormde gemeente van Bedum delen we één predikantsplaats en op een aantal terreinen vindt er samenwerking plaats.

Erediensten

U bent van harte uitgenodigd onze erediensten bij te wonen, die elke zondag om 19.00 uur worden gehouden. Adres: Bedumerweg 15 in Onderdendam.

Grondslag

De Hervormde gemeente van Onderdendam staat in de Reformatorische traditie. Uitgangspunt van en norm voor al het kerkelijk handelen is de Heilige Schrift. Wij lezen de Bijbel in alles overeenkomstig het belijden van de oecumenische belijdenisgeschriften:

en in alles overeenkomstig de gereformeerde belijdenisgeschriften:

De Hervormde gemeente van Onderdendam wordt door haar verbondenheid aan de gereformeerde traditie, zowel qua belijden als qua liturgie, tot de kring van de Gereformeerde Bond gerekend. Door deze identiteit vervult de gemeente ook een functie in de regio. Een groot deel van de meelevenden komt uit de omgeving (globaal het gebied vanaf Groningen stad tot en met Uithuizen en van Winsum tot aan Loppersum).

Nieuws

Onderdendam, 6 april

Vakantie Bijbel Week 29, 30 april en 1 mei 2024

Het is bijna zover! In de komende meivakantie zijn er weer 3 dagen, die in het teken staan van de Vakantie Bijbel Week met als thema ‘Tel maar mee!’.

Het is een ontzettend leuk thema, waar we veel mee kunnen.
In de verschillende werkgroepen worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet voor deze mooie week, waarin we natuurlijk veel kinderen en jeugd hopen te ontmoeten.
Maandagmiddag hopen we te beginnen met een spelmiddag.
Als je het leuk vindt, mag je die middag verkleed komen, maar het is natuurlijk geen verplichting. Dinsdag- en woensdagmorgen is er een programma in de kerk ‘met de scheve toren’ in Bedum.

De tijden zijn als volgt:

Maandag
13.30-15.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur)
Dinsdag
10.00-12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur)
Woensdag
10.00-12.30 uur (inloop vanaf 09.45 uur) met patat

Dinsdagavond
Tieneravond vanaf 18.30 uur met eten.
Locatie:
familie Knol, Oude Dijk 21 te Bedum.

Neem je vriendjes en vriendinnetjes alle dagen gezellig mee!
We vragen voor dit alles God om Zijn helpende hand en Zijn Zegen.

Heeft u/heb jij zin om je steentje bij te dragen aan deze Vakantie Bijbel Week, geef dit dan even door bij o.a. onderstaande personen.
Ook maatschappelijke stage-uren kunnen geregeld worden.
Vele handen maken licht werk!
Het team heeft er heel veel zin in, jij komt toch ook?

Namens het team VBW
Jeanetta Smit en Irma van den Bergh

Onderdendam, 22 januari

Dr. J.A. van den Berg neemt beroep aan

De kerkenraad is blij en dankbaar om te kunnen meedelen dat dr. J.A. van den Berg het beroep van de Hervormde Gemeente Bedum en de Hervormde Gemeente Onderdendam heeft aangenomen.