Hervormde gemeente Onderdendam

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde gemeente te Onderdendam. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente. Via contact vindt u de telefoonnummers van de scriba en de predikant en de locatie van het kerkgebouw met de routebeschrijving daar naar toe.

U kunt ook kerkdiensten achteraf beluisteren en / of downloaden.

De Hervormde gemeente van Onderdendam

De Hervormde gemeente van Onderdendam behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Samen met de Hervormde gemeente van Bedum delen we één predikantsplaats en op een aantal terreinen vindt er samenwerking plaats.

Erediensten

U bent van harte uitgenodigd onze erediensten bij te wonen, die elke zondag om 19.00 uur worden gehouden. Adres: Bedumerweg 15 in Onderdendam.

Grondslag

De Hervormde gemeente van Onderdendam staat in de Reformatorische traditie. Uitgangspunt van en norm voor al het kerkelijk handelen is de Heilige Schrift. Wij lezen de Bijbel in alles overeenkomstig het belijden van de oecumenische belijdenisgeschriften:

en in alles overeenkomstig de gereformeerde belijdenisgeschriften:

De Hervormde gemeente van Onderdendam wordt door haar verbondenheid aan de gereformeerde traditie, zowel qua belijden als qua liturgie, tot de kring van de Gereformeerde Bond gerekend. Door deze identiteit vervult de gemeente ook een functie in de regio. Een groot deel van de meelevenden komt uit de omgeving (globaal het gebied vanaf Groningen stad tot en met Uithuizen en van Winsum tot aan Loppersum).

Nieuws

60 jaar samen

De Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam trekken al 60 jaar met elkaar op. Je zou kunnen zeggen een mensenleeftijd. In de gezamenlijke dienst in Bedum, van 23 augustus willen we hierbij stilstaan.

Samen op weg

4 juli 2015

Wat doe je als je als gemeente niet meer in staat bent een eigen predikant te beroepen? Dan zoek je hulp bij anderen. Zo was de situatie toen in 1955 de Hervormde Gemeente van Onderdendam zich ernstig beraadde op de toekomst. Want nadat in 1941 ds. Kars met emeritaat was gegaan, had de gemeente geen eigen predikant meer gehad. Intussen waren de inkomsten zodanig teruggelopen dat er ook geen uitzicht meer was op een eigen voorganger. En zouden wij tegenwoordig omzien naar een parttime predikant, in die tijd was dat nog niet zo aan de orde.

Een oplossing werd gevonden door de predikant van Hervormd Bedum in te huren. Officieel heette dat: Hervormd Onderdendam ging een pastoraal verband aan met Hervormd Bedum. Op 1 juli 1955 werd de Bedumse predikant ds. L. Eijgenraam ook predikant voor Onderdendam.

In het begin was dat voor zo'n 10% van zijn werktijd. En dat is jarenlang zo gebleven, ook toen ds. Eijgenraam werd opgevolgd door ds. J. den Hartogh.

Na diens vertrek bleef de financiële situatie precair. Er werd al gesproken over het sluiten van de kerk in Onderdendam. Die was met een tiental kerkgangers toch niet levensvatbaar meer, meende men. Gesprekken om tot fusie te komen tussen de Hervormde Gemeenten van Zuidwolde, Bedum en Onderdendam hadden als resultaat dat de samenwerking tussen Bedum en Onderdendam intensiever werd: zij gingen in 1969 een combinatie aan, waarbij zij samen een predikantsplaats deelden.

In eerste instantie kon zelfs toen geen predikant beroepen worden. Het werd de heer A. Groeneveld, die als pastoraal werker in 1971 zijn opwachting maakte.

Intussen was er een ontwikkeling op gang gekomen op geestelijk gebied. Werd voorheen een vrijzinnig geluid gehoord vanaf de beide kansels, nieuwe leden die van buiten kwamen verlangden naar een ander soort prediking. Een veel meer confessioneel geluid, waar de Bijbel weer centraal zou staan en waar de verzoening door het lijden en sterven van Jezus Christus weer zou doorklinken. Het leidde er toe dat in beide gemeenten de kerkgang toenam, het geestelijk leven verdiepte, er steeds meer activiteiten kwamen, het gemeenteleven opbloeide.

Dat ging niet zonder strubbelingen. Hoe er een moment kwam dat er in de kerkenraad van Bedum een bom barstte... hoe de verhouding tussen beide delen van de combinatie soms op scherp stond, er zou een boek over te schrijven zijn.

Maar toch hebben beide gemeenten elkaar vastgehouden en, ondanks de verschillen die er zijn, willen zij ook naar de toekomst toe samen op weg blijven gaan.

Moet je dan willen dat beide gemeenten één worden? Of mag het een eenheid in verscheidenheid zijn, zoals nu?

Voor mij als predikant is het meest bijzondere van de samenwerking dat beide gemeenten hun eigen karakter hebben en daarbij elkaar de ruimte geven zichzelf te zijn en te blijven. En, mag ik er aan toevoegen, ik voel me bij allebei thuis.

Ds. H. van Wingerden

Agenda:

 1. di 18 okt 09.30-11.30
  Vakantiebijbelweek
  Walfriduskerk
 2. wo 19 okt 09.30-11.30
  Vakantiebijbelweek
  Walfriduskerk
 3. do 20 okt 09.30-12.30
  Vakantiebijbelweek
  Walfriduskerk
 4. do 20 okt 18.30-19.30
  Afsluiting vakantiebijbelweek
  Walfriduskerk
 5. li>
 6. vr 21 okt 20.00
  10Rclub/Thema-avond
  Walfriduskerk
 7. ma 24 okt 19.00
  Catechisatie groep 1
  Walfriduskerk
 8. ma 24 okt 20.00
  Catechisatie groep 2
  Walfriduskerk