Hervormde gemeente Onderdendam

Mededeling kerkdiensten hervormde gemeente te Onderdendam


Hartelijk welkom op de website van de Hervormde gemeente te Onderdendam. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente. Via contact vindt u de telefoonnummers van de scriba en de predikant en de locatie van het kerkgebouw met de routebeschrijving daar naar toe.

U kunt ook kerkdiensten live via internet beluisteren.

De Hervormde gemeente van Onderdendam

De Hervormde gemeente van Onderdendam behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Samen met de Hervormde gemeente van Bedum delen we één predikantsplaats en op een aantal terreinen vindt er samenwerking plaats.

Erediensten

U bent van harte uitgenodigd onze erediensten bij te wonen, die elke zondag om 19.00 uur worden gehouden. Adres: Bedumerweg 15 in Onderdendam.

Grondslag

De Hervormde gemeente van Onderdendam staat in de Reformatorische traditie. Uitgangspunt van en norm voor al het kerkelijk handelen is de Heilige Schrift. Wij lezen de Bijbel in alles overeenkomstig het belijden van de oecumenische belijdenisgeschriften:

en in alles overeenkomstig de gereformeerde belijdenisgeschriften:

De Hervormde gemeente van Onderdendam wordt door haar verbondenheid aan de gereformeerde traditie, zowel qua belijden als qua liturgie, tot de kring van de Gereformeerde Bond gerekend. Door deze identiteit vervult de gemeente ook een functie in de regio. Een groot deel van de meelevenden komt uit de omgeving (globaal het gebied vanaf Groningen stad tot en met Uithuizen en van Winsum tot aan Loppersum).

Nieuws

Onderdendam, 16 mei

Gemeentedag Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, hopen wij na enkele jaren van afwezigheid weer een gezamenlijke gemeentedag te organiseren met een fietstocht en barbecue.

We beginnen de dag om half tien met een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk in Onderdendam. Aansluitend drinken we een kopje koffie bij Matthijs en Nienke Veenland, Rodewold 11 Onderdendam.

Van hieruit vertrekken we voor de fietspuzzeltocht rond twaalf uur (gelieve zelf een lunchpakketje mee te nemen).

Na afloop van de fietstocht omstreeks vier uur steken wij de barbecue aan, om onder het genot van een hapje en een drankje bij te kletsen. De kosten voor volwassenen zijn 10 euro, voor kinderen 5 euro. U dient zelf uw bord en bestek mee te nemen.

U kunt zich opgeven tot en met zondag 22 mei bij Froukje Smit en Jolanda Twilhaar.

Onderdendam, 26 februari

Kerkdiensten live te beluisteren

Na een goed verlopen test op zondag 20 februari, zijn de kerkdiensten nu live te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

Agenda:

 1. zo 25-sep 09.30 uur
  Gezamenlijke startzondag
  Kerkdienst in Bedum, hapjes/drankjes/progamma na de dienst. Sluiting rond 13.30 uur
 2. do 29-sep 20.00 uur
  Catechese
  Walfriduskerk
  kennismaking ouders met ds. op 't Hof